18 °c
Leuven
zondag 26 september 2021

Leuven diervriendelijk

Leuven diervriendelijk. Gewoon doen. Dierenwelzijn wordt steeds belangrijker. Daarom moet er een concreet en weldoordacht beleid komen. Af en toe werk ik mee met Zwerfkat in Leuven, een organisatie die instaat voor opvang en sterilisatie van zwerfkatjes. Daar zie ik soms schrijnende beelden van verwaarloosde katten. Daarom heb ik een paar punten verzameld rond dierenwelzijn. Hoewel dierenwelzijn sinds de jongste staatshervorming een regionale bevoegdheid is, blijven de gemeenten verantwoordelijk voor tal van belangrijke thema's. Denk maar aan het beheer van zwerfdieren, evenementen waarbij dieren betrokken zijn, gemeentelijke markten of gevallen van mishandeling waarvoor een tussenkomst van de politie vereist is. Leuven kan op dit gebied een voortrekkersrol spelen.